Αρχική Σελίδα Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017
  • Επικοινωνούμε σωστά με τους γύρω μας;
  • Πώς εξελίσσεται η ψυχική ασθένεια διαχρονικά;
  • Το κοινωνικό στίγμα γύρω από την ψυχική ασθένεια
  • Έργο τέχνης οι κάδοι απορριμάτων του Θάλπος στην Καλαμάτα